Har du utfordringer med sexavhengighet?

Covid-19 info: Inntil videre avholdes det ikke SAA-møter så lenge myndighetene har strenge smittevernstiltak iverksatt. Vi vil starte opp med møter igjen så fort det er tillat og forsvarlig. Beskjed om dette vil bli lagt ut her på nettsiden når den tid kommer.

Du er ikke alene.

Sex Addicts Anonymous®, SAA, er et fellesskap av menn og kvinner som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre slik at de kan overvinne sin sexavhengighet og hjelpe andre til å gjøre det samme. Felleskapet jobber ut fra 12-trinnsprogrammet som først ble praktisert av Anonyme Alkoholikere, men som siden har hjulpet utallige mennesker over hele verden med å finne frihet fra avhengighet i alle former.

Vi er ikke tilknyttet noen organisasjon eller trosretning, og det er helt gratis å være med. Den eneste betingelse for å delta på møtet er et ønske om å slutte å leve ut et mønster av sexavhengighet. Det er helt uforpliktende å delta på møte, og anonymitet er et av våre viktigste prinsipper.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑