SAA’s hovedressurs er «Den Grønne Boken» hvor hele programmet er forklart i sin helhet i tillegg til personlige historier fra tilfrisknede sexavhengige. Så godt som alle tekstene vi leser på møtet er hentet rett ut av denne boken.

Vi har Den Grønne Boken for salg på møtene våre, både i stor og liten utgave, sammen med en rekke hefter og brosjyrer som omhandler relevante temaer rundt sexavhengighet og tilfriskning.

All litteratur er desverre bare på engelsk da vi hittil er den første og eneste SAA gruppen i Norge. Vi har derimot gjort oss bryet med å oversette til norsk tekstene vi leser på møtet. Disse tekstene er tilgjengelig for nedlasting nedenfor, og kan fritt benyttes dersom noen ønsker å starte en SAA gruppe, eller bare ønsker å lese om programmet.